23.01.17 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

17 stycznia 2022 r. zaczęliśmy publikować nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
262260756 Zintegrowany portal

Zaktualizowaliśmy powiadomienie dla administratorów o nowym koncie, które brzmi:

„Użytkownik () utworzył nowe konto dla witryny . Jeśli masz włączone ręczne zatwierdzanie nowych kont użytkowników, ten użytkownik nie będzie mógł się zalogować, dopóki nie zatwierdzisz jego prośby o utworzenie konta przez ustawienie jego stanu na „Aktywne”.

Chcieliśmy poinformować, że muszą oni aktywować ręcznie nowe konta TYLKO wtedy, gdy mają włączone ręczne zatwierdzanie nowych kont.

261788412 Zintegrowany portal

Zaktualizowano wersję programu GraphiQL używanej w portalu.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.