23.02.01 – informacje o wersji Apigee Edge dla logowania jednokrotnego w chmurze publicznej

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

1 lutego 2023 roku zaczęliśmy publikować aktualizacje logowania jednokrotnego dla Apigee Edge dla chmury publicznej.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
180157889 SSO

Istniejące strefy używające adresu URL metadanych zostały przeniesione do samoobsługowego SAML.

235103581 SSO

Sprawdzanie maksymalnego wieku uwierzytelniania SAML zostało usunięte. Logowanie jednokrotne dotyczy teraz skonfigurowanych dostawców tożsamości.

264435992 SSO

Przejście na logowanie jednokrotne przy użyciu sterownika PostgreSQL 14.

138250107 SSO

Wyświetla prawidłowe komunikaty o błędach, gdy użytkownik wprowadzi nieprawidłową nazwę.