23.03.2023 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

23 marca 2023 r. zaczęliśmy publikować nową wersję zintegrowanego portalu Apigee.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Nazwa komponentu Opis
272794133 Zintegrowany portal

Gdy ustawisz konto użytkownika na Nieaktywne, wyświetli się powiadomienie z informacją, że to ustawienie wpływa na zachowanie logowania tylko w przypadku wbudowanych kont dostawcy tożsamości.

267502391 Zintegrowany portal

Poprawiliśmy komunikaty o błędach dotyczące nieprawidłowych danych wejściowych do różnych punktów końcowych.

265051231 Zintegrowany portal

Zasoby domyślne (obrazy) dodane do nowo utworzonego portalu, który był wyświetlany jako rozmiar 0px x 0px. Teraz wyświetlają się w odpowiednim rozmiarze.

Znane problemy

Listę znanych problemów ze zintegrowanym portalem znajdziesz w artykule Znane problemy ze zintegrowanym portalem.