4.14.07.03 – Informacje o wersji lokalnej Apigee Edge

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W piątek 7 listopada 2014 r. opublikowaliśmy poprawkę do lokalnej wersji Apigee Edge.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

 • Konfigurowanie kodowania adresów URL podczas serializowania żądania

  Teraz możesz skonfigurować parametr http.properties w procesorze wiadomości tak, by nie kodował adresu URL podczas serializacji wiersza żądania. Te właściwości są globalne dla procesora wiadomości.
  Aby skonfigurować procesor wiadomości tak, aby nie kodował adresu URL podczas serializowania wiersza żądania:
  1. Otwórz plik właściwości .../conf/http.properties.
  2. Edytuj plik tak, aby ustawić we właściwości HTTPClient.urlencode.request.line wartość HTTPClient.urlencode.request.line HTTPClient.urlencode.request.line

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Temat Opis
Profil Netty Profil Netty na routerze nie blokuje już metody HTTP PATCH. Metoda nie zwraca już błędu „501 NOT IMPLEMENTED”.
Dodano brakujące parametry konfiguracji
Do pliku apigee4/config/ui.apigee.conf zostały dodane 2 brakujące konfiguracje:
 • apigee.branding.companyNameShort=<nazwa>
 • apigee.branding.contactEmailSales=<adres_e-mail>
Po ustawieniu tych wartości administrator będzie mógł dodawać użytkowników, wysyłać e-maile z linkiem aktywacyjnym (jeśli istnieje prawidłowa konfiguracja SMTP) oraz działać link do zapomnienia hasła na stronie logowania.
Strona dewelopera jest teraz widoczna na stronie dewelopera Strona Programiści w interfejsie zarządzania brzegowym pokazuje teraz prawidłowo listę programistów.
Adresy e-mail zawierające łączniki są teraz obsługiwane Metoda GET użytkownika z adresem e-mail zawierającym łącznik działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
Proporcjonalna opłata za korzystanie i faktyczna opłata jest obliczana przy użyciu niespójnej liczby miejsc po przecinku. Wszystkie opłaty za transakcje są teraz obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.