4.15.04.14-WS – Informacje o wersji Apigee Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W poniedziałek 27 czerwca 2016 roku opublikowaliśmy pakiet usługi dla wersji WebServices aplikacji Apigee Edge for Private Cloud.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
MGMT-1899

Ścieżki zasobów zostały usunięte po zapisaniu ustawień usługi

Podczas edytowania usługi API jej ścieżki zasobów mogą zostać usunięte, jeśli użytkownik dwukrotnie kliknie przycisk Zapisz.