4.15.07.08 – Ghi chú phát hành Apigee Edge dành cho đám mây riêng tư

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016, chúng tôi đã phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge dành cho đám mây riêng tư.

Hãy yêu cầu trợ giúp tại đây nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy truy cập vào Apigee Customer Support.

Để biết danh sách tất cả ghi chú phát hành của Apigee Edge, hãy xem Ghi chú phát hành của Apigee.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này.

ID vấn đề Nội dung mô tả
EDGEUI-627

Giá trị của PLAY_SESSION cho giao diện người dùng Edge không thay đổi trong các phiên đăng nhập khác nhau