4.16.01.00 – informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 24 marca 2016 roku opublikowaliśmy wersję portalu usług dla programistów Apigee Edge dla Private Cloud.

Jeśli masz pytania lub problemy, tutaj uzyskasz pomoc.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Listę wszystkich informacji o wersji Apigee Edge znajdziesz w artykule Informacje o wersji Apigee.

Wymagania Apigee Edge dotyczące portalu

Jeśli łączysz tę wersję portalu z instalacją Edge dla Private Cloud, musisz połączyć ją z wersją 4.15.07.00 lub nowszą, aby mieć pewność, że wszystkie funkcje SmartDokumentacja będą obsługiwane. Więcej informacji znajdziesz w artykule 4.15.07.00 – Apigee Edge for Private Cloud.

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-2094

Interakcje z metodami SmartDokumentacja przerwane przez kod błędu krytycznego w pliku model.js
Naprawiono błąd JavaScriptu, który występował podczas określania typu treści żądań PUT, PATCH i POST w metodach SmartDokumentacja.

Usunięto też błąd związany z regresją w domyślnym szablonie SmartDokumenty. W przypadku metod PUT, PATCH lub POST, które zadeklarowały parametry treści, ORAZ miały dokumentację lub treść przykładową, zarówno pola parametrów, jak i pole z treścią nieprzetworzoną będą wyświetlane użytkownikowi, a wynikowy formularz zostanie wysłany jako multipart/form-data zamiast z prawidłowym typem treści. Ten błąd został wprowadzony w wersji 16.01.25.00. Użytkownicy, u których występuje ten problem, powinni przywrócić szablon modelu do bieżącej wersji domyślnej.

DEVSOL-2077

Ulepszaj komunikaty o błędach podczas instalacji profilu, gdy numer błędu o numerze < 100
Jeśli podczas testowania połączenia Edge z Apigee zostanie wygenerowany komunikat o błędzie inny niż HTTP (na przykład w przypadku braku możliwości rozpoznania nazwy hosta lub przekroczenia limitu czasu połączenia), na stronie administratora Devconnect jest wyświetlany bardziej opisowy komunikat o błędzie.

DEVSOL-2068

Nie można wyeksportować wersji SmartDokumentów innej niż najnowsza
Wybrana wersja SmartDokumentów zostanie wyeksportowana.

DEVSOL-2066

Błąd Content-Type w przypadku dozwolonych wielu typów treści
Metoda SmartDokumentacja obsługująca wiele typów treści nie będzie już wysyłać konkatenacji wszystkich obsługiwanych typów treści w nagłówku Content-Type.

DEVSOL-2064

Działanie modułu devconnect_apiproduct_access kończy się niepowodzeniem po unieważnieniu dostępu dla wszystkich ról usługi interfejsu API
Opcja „DevConnect Limit API Product by Role” (usługa DevConnect Limit API według roli) nie będzie już przypisywać dostępu do usługi API wszystkim zalogowanym użytkownikom, gdy administrator anuluje uprawnienia dostępu dla wszystkich ról.

DEVSOL-2055

Portal dla programistów w trybie debugowania nie wyświetla wywołań REST
Wszystkie wywołania REST wysyłane do backendu Apigee Edge są teraz rejestrowane, gdy próg logowania Edge jest ustawiony na debugowanie.

DEVSOL-2053

Renderowanie metod obiektów SmartDokumentacja powoduje wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych
Treść (opis) metody SmartDokumentacja jest teraz renderowana prawidłowo, bez ostrzeżeń PHP.

DEVSOL-2050

Strona ustawień SmartDokumentacja jest niedostępna
Dostęp do strony ustawień modelu SmartDokumentów można teraz uzyskać za pomocą menu na stronie administratora z listą modeli bez względu na to, czy metody modelu zostały wyrenderowane.

DEVSOL-2047

Wycofane moduły Contrib
Wiele modułów Contrib zostało wycofanych, a w przyszłości zostaną usunięte z dystrybucji Drupal w Apigee w portalu dla programistów. Te moduły będą oznaczone na stronie z listą modułów jako Wycofane. Zalogowani administratorzy kont klientów, którzy mają włączony co najmniej 1 z tych modułów, zobaczą komunikat ostrzegawczy z linkiem do strony z instrukcjami przenoszenia odwołań do kodu z profilu Apigee do lokalizacji w konkretnej witrynie. Po wyłączeniu wycofanych modułów nie będzie można ich włączyć, jeśli nie umieścisz ich kopii w sekcji /sites/all/modules.

DEVSOL-2046

Okres ważności klucza nie działa w portalu dla programistów
Nowo wygenerowane klucze mają teraz datę ważności, gdy ustawiona jest wartość czasu życia klucza interfejsu API.

DEVSOL-2045

Najczęstsze pytania: powrót do góry nie działa
W najnowszym module najczęstszych pytań na platformie Drupal link „Powrót do góry” działa.

DEVSOL-2044

Moduły Contrib zostały zaktualizowane
Te moduły Contrib zostały zaktualizowane do najnowszej stabilnej wersji:

  • Link do edytora CK
  • Display Suite
  • Link
  • Metatag
  • Usługi
  • Filtr WYSIWYG
Uwaga: nie zalecamy korzystania z modułu Display Suite. Usługa Display Suite jest niezgodna z SmartDokumentami. Moduł Display Suite został wycofany i w nadchodzącej wersji zostanie usunięty.
DEVSOL-2032

Szablonu Dokumentów nie należy aktualizować podczas importowania modelu
We wcześniejszych wersjach szablon modelu był przywracany do domyślnego szablonu za każdym razem, gdy zaimportowana została nowa wersja. Inteligentne dokumenty nie będą już zastępować szablonu po zaimportowaniu nowej wersji. Umożliwi Ci to użycie niestandardowego szablonu bez możliwości przywracania domyślnego szablonu po zaimportowaniu nowej wersji.

DEVSOL-2029

Zmień wszystkie odniesienia do interfejsu użytkownika na Swagger na „OpenAPI (Swagger)”
Wszystkie odniesienia tekstowe do Swagger w interfejsie administracyjnym SmartDokumentacja zostały zmienione na OpenAPI, aby odzwierciedlić nową nazwę standardu branżowego.

DEVSOL-2025

Znaki specjalne nie są akceptowane na stronie SmartDokumentacja (parametry zapytania, nagłówka i treści).
Wywołania interfejsu API ze stron metod SmartDokumentacja nie będą już zawieszane po wpisaniu znaku procentu (%) jako wartości parametru.

DEVSOL-2001

Wzorce zastępowania nie działają prawidłowo w szablonie e-maila
Niektóre tokeny aplikacji dewelopera (w tym identyfikator aplikacji) zwracają teraz wartości skalarne po wywołaniu ich przez działania reguł, takie jak wysłanie e-maila.

DEVSOL-1974

Na liście aplikacji i kluczy nie ma wizualnego oznaczenia, że klucz stracił ważność.
Aplikacje dla deweloperów, których klucze wygasły, są oznaczone jako „Wygasłe”, gdy używasz motywu elastycznego Apigee (lub motywu, który jest podtematu elastycznego Apigee).

DEVSOL-1868

Wartości funkcji Swagger Enum nie znajdują się w menu na stronie metody SmartDokumentacja
Zaimportowane dokumenty Swagger, których parametry zasobów lub metod zawierają wyliczenia, są teraz wyświetlane na stronach metod w SmartDocuments, które zawierają menu, a nie pola tekstowe.

Znane problemy

W tabeli poniżej znajdziesz listę znanych problemów w tej wersji.

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-2106

Po zarejestrowaniu RedHat instalacja nie powiedzie się
Jeśli serwer RedHat nie jest zarejestrowany w RedHat, zobaczysz prośbę o rejestrację. Nawet jeśli rejestracja się powiedzie, instalator zakończy działanie i wyświetli komunikat o błędzie.

Obejście: ponownie uruchom instalator.