16.06.15 (UI) – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 15 czerwca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

Domyślna data wygaśnięcia/odświeżania w zasadach operacji związanych z mapą klucz-wartość

Zasada operacji związanych z mapą klucz-wartość pozwala określić, jak długo wartości mają być przechowywane przed odświeżeniem. Interwał odświeżania jest ustawiany za pomocą elementu <ExpiryTimeInSecs>. Jeśli zostanie wykonana operacja GET, a czas wygaśnięcia zostanie przekroczony, wartość zostanie odświeżona, a zasada pobierze zaktualizowaną wartość. Po dodaniu tej zasady do serwera proxy interfejsu API domyślny czas wygaśnięcia wynosi teraz 300 sekund. (Poprzednia wartość domyślna to -1, co oznacza, że wartości nigdy nie są odświeżane). (EDGEUI-579)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy. Ta lista jest przeznaczona głównie dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić, czy ich zgłoszenia do zespołu pomocy zostały rozwiązane. Jej zadaniem nie jest dostarczanie szczegółowych informacji o wszystkich użytkownikach.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI-566 Pusta strona po zalogowaniu się w interfejsie zarządzania
EDGEUI-564 Użytkownicy widzą błędy uprawnień podczas logowania w interfejsie zarządzania, po czym zostają automatycznie wylogowani.
EDGEUI-549 Błąd podczas wyświetlania danych w widoku Wydajność serwera proxy interfejsu API
EDGEUI-544 Strona Role niestandardowe wyświetla nieprawidłową wartość uprawnienia do usuwania raportów
EDGEUI-504 Mylący stan aplikacji, kluczy i usług dla deweloperów
EDGEUI-120 Link do strony błędu wewnętrznego zawiera nieprawidłowy adres e-mail
DEVRT-2301 Generowanie przychodu: dostosowanie interfejsu API do opublikowanych planów opłat
Jeśli chodzi o datę ważności opublikowanych planów taryfowych, interfejs zarządzania wygląda teraz tak samo jak interfejs API zarządzania. Jeśli abonament ma określoną datę zakończenia, nie można zmienić tej daty. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wygaśnięciu opublikowanego abonamentu.

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej znane problemy.

Identyfikator problemu Opis
EDGEUI-545 Panel transakcji biznesowych i raporty skuteczności serwera proxy
Jeśli masz skonfigurowane serwery proxy interfejsów API z wzorcami identyfikatorów URI, panel transakcji biznesowych i raporty skuteczności serwera proxy mogą zwracać błąd dotyczący tych serwerów proxy API. Rozwiążemy ten problem w ciągu 8 tygodni i zapytania zaczną działać zgodnie z oczekiwaniami. Nie będzie to miało na Ciebie wpływu, jeśli żaden z Twoich serwerów proxy interfejsu API nie jest skonfigurowany ze wzorcami identyfikatorów URI. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://community.apigee.com/articles/23936/alternative-to-business-transactions-api.html.