16.10.05 (ממשק משתמש) – נתוני הגרסה של Apigee Edge ל-Public Cloud

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

ביום רביעי, 5 באוקטובר 2016, התחלנו לפרסם גרסה חדשה של Apigee Edge ל-Public Cloud. כשהארגון יתעדכן, מספר הגרסה החדשה יופיע בפינה השמאלית התחתונה של ממשק המשתמש של Edge.

עדכונים ותכונות חדשות

בהמשך מופיעים התכונות והעדכונים החדשים בגרסה הזו.

יופי של ניהול אפליקציות למפתחים בממשק המשתמש

הניהול של אפליקציות למפתחים בממשק המשתמש של Edge השתפר, ונוספו מספר שיפורים:

  • אפשר לבטל ולאשר אפליקציות (במצב עריכה) בשדה חדש של 'סטטוס האפליקציה'. במצב תצוגה, בשדה מוצג גם הסטטוס הנוכחי של האפליקציה. אם אפליקציה מסוימת מבוטלת, מפתחות ה-API שלה לא תקינים לקריאות ל-API. המפתחות עצמם לא מבוטלים והם זמינים שוב לשימוש אם המפתח יאושר מחדש. התווית 'אושר' למפתחות API מוצגת בטקסט קו חוצה בזמן שהאפליקציה במצב 'מבוטל'.
  • תאריכי התפוגה של מפתחות ה-API מוצגים עכשיו בדף הפרטים של האפליקציה למפתחים, והמפתחות מאורגנים לפי תאריכי התפוגה בקטע 'פרטי כניסה'. לדוגמה, מפתח ללא תאריך תפוגה מוצג בקבוצה אחת עם מוצרי ה-API המשויכים אליו, ומפתח שהתוקף שלו פג בעוד 90 יום מוצג בקבוצה אחרת עם המוצרים המשויכים אליו. אי אפשר לשנות את התפוגה של פרטי כניסה קיימים.
  • לחצן חדש להוספת פרטי כניסה במצב העריכה של האפליקציה למפתחים מאפשר ליצור מפתחות API עם תאריכי תפוגה או מועדי תפוגה ספציפיים (או ללא תאריך תפוגה). כשיוצרים פרטי כניסה (או אחרי כן), אפשר להוסיף להם מוצרי API.

    הפונקציונליות הזו מחליפה את הלחצן 'יצירת מפתח מחדש' בדף הפרטים של האפליקציה למפתחים. הלחצן הזה הוסר.

השיפורים האלה מוסיפים תכונות בממשק המשתמש שכבר היו זמינות בממשק ה-API לניהול. (EDGEUI-104)

הפעלה או השבתה של מפתח האפליקציה בממשק המשתמש

אפשר לשנות את הסטטוס של מפתח אפליקציה מ'פעילה' ל'לא פעילה' בממשק המשתמש של Edge (דף פרטי המפתח, מצב עריכה, לחצן 'הפעלה/השבתה'). כשמפתח לא פעיל, מפתחות ה-API של האפליקציה למפתחים או אסימוני ה-OAuth שנוצרו באמצעות המפתחות האלה לא תקינים בקריאות לשרתי proxy של API. (EDGEUI-304)

יצירת מפרט OpenAPI לשרתי proxy של SOAP

כשיוצרים שרת proxy מסוג 'מ-REST ל-SOAP ל-REST' שמבוסס על WSDL, Edge יוצר באופן אוטומטי מפרט OpenAPI מתארח על סמך משאבי ה-proxy. אפשר לגשת למפרט: http(s)://[edge_domain]/[proxy_base_path]/openapi.json. עם זאת, ההמרה לא תמיד מדויקת, כי לא ניתן לייצג את כל הכללים של סכימת XML במפרט של OpenAPI (EDGEUI-718).

WSDL באירוח Edge עבור שרתי proxy של SOAP להעברה

כשיוצרים שרת proxy מסוג 'Pass-through SOAP' שמבוסס על WSDL, Edge מארח את ה-WSDL ויוצר זרימה בשרת ה-proxy כדי לאפשר לך לגשת אליו. אפשר לגשת ל-WSDL המתארח בכתובת http(s)://[edge_domain]/[proxy_base_path]?wsdl, שהיא כתובת ה-URL החדשה של נקודת הקצה של השירות, ללקוחות שמפעילים את שירות ה-SOAP דרך שרת ה-proxy. (EDGEUI-718)

ההודעה 'אין נתונים' של Analytics כוללת מרווח השהיה

כאשר ההודעה 'אין נתונים לטווח זמן' מופיעה בדוחות של ניתוח נתונים, ההודעה מציינת את מרווח הזמן בין ביצוע הקריאות ל-API לבין הצגת הנתונים בדוחות של ניתוח הנתונים. (EDGEUI-682)

הבאגים תוקנו

הבאגים הבאים תוקנו בגרסה הזו. הרשימה הזו מיועדת בעיקר למשתמשים שבודקים אם כרטיסי התמיכה שלהם תוקנו. הוא לא נועד לספק מידע מפורט לכל המשתמשים.

מזהה הבעיה התיאור
EDGEUI-697 לחצן הייצוא של דף הדוחות
הלחצן 'ייצוא' הוסר מדף הבית של דוחות בהתאמה אישית. ייצוא הדוחות זמין בכל דף של דוחות בהתאמה אישית.