17.11.06 – Apigee Edge להערות המוצר ב-Public Cloud (ממשק משתמש)

כרגע מוצג התיעוד של Apigee Edge.
כניסה למסמכי התיעוד של Apigee X.
מידע

ביום שני, 6 בנובמבר 2017, התחלנו לפרסם גרסה חדשה של Apigee Edge ל-Public Cloud.

הבאגים תוקנו

הבאגים הבאים תוקנו בגרסה הזו. הרשימה הזו מיועדת בעיקר למשתמשים שבודקים אם כרטיסי התמיכה שלהם תוקנו. הוא לא נועד לספק מידע מפורט לכל המשתמשים.

מזהה הבעיה התיאור
68357182

קובץ CSV לא כולל את הנתונים הנכונים למסגרת הזמן (כולל קבוצת נתונים מלאה)
קובץ ה-CSV לא הכיל את הנתונים הנכונים למסגרת הזמן שצוינה. במקום זאת, הקובץ מכיל את כל הנתונים. כבר פתרנו את הבעיה הזו.

67650494 ממשק המשתמש של Edge צריך לעקוב אחר שינויים בסביבה
במקרים מסוימים, השינויים בסביבה לא המשיכו במעבר בין הדפים בממשק המשתמש. כבר פתרנו את הבעיה הזו.