19.02.27.00 - یادداشت‌های انتشار پورتال خدمات توسعه‌دهنده Apigee

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

چهارشنبه 27 فوریه، نسخه جدید پورتال توسعه دهندگان دروپال 7 آماده درخواست شماست. ببینید چگونه می توانم به روز رسانی های Apigee را در پورتال توسعه دهنده خود در ابر عمومی اعمال کنم؟

اشکالات رفع شد

اشکالات زیر در این نسخه رفع شده است.

شناسه شماره نام قطعه شرح
124957553 پورتال توسعه دهندگان - دروپال

مشاوره امنیتی: ماژول زمینه و خدمات
به‌روزرسانی دو نسخه امنیتی زیر برای ماژول‌های مشارکت دروپال: