19.07.2029 – informacje o wersji Apigee Edge dla Public Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

We wtorek 20 sierpnia 2019 roku zaczęliśmy publikować nową wersję Apigee Edge dla chmury publicznej.

Nowe funkcje

W tej sekcji podsumowujemy nową funkcję w tej wersji.

Obsługa dodawania zasad JWS do serwera proxy interfejsu API za pomocą interfejsu użytkownika

Poniższe nowe zasady JWS można teraz dodawać do serwera proxy interfejsu API za pomocą interfejsu Apigee Edge:

Więcej informacji o dołączaniu zasad przy użyciu interfejsu znajdziesz w artykule Dołączanie i konfigurowanie zasad w interfejsie.