19.08.27 – Apigee Edge עבור הערות המוצר לציבור הציבורי

אתה צופה בתיעוד של Apigee Edge.
הצג תיעוד של Apigee X.

ביום שלישי, 27 באוגוסט 2019, התחלנו להפיץ גרסה חדשה של Apigee Edge ל-Public Cloud.

תכונות חדשות

הקטע הבא מסכם את התכונה החדשה בגרסה הזו.

מראה ותחושה חדשים לסרגל הניווט הצדדי של ממשק המשתמש של Edge

סרגל הניווט הצדדי של ממשק המשתמש של Edge קיבל מראה ותחושה חדשים. כחלק מהשיפור הזה, הפריטים בתפריט ניתוח מאורגנים לפי קטגוריות.