4.16.01 – informacje o wersji Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 24 marca 2016 roku opublikowaliśmy nową wersję Apigee Edge dla Private Cloud.

Od poprzedniej kwartalnej wersji Edge for Private Cloud (4.15.07.00) pojawiły się następujące wersje, które są uwzględnione w tej wersji funkcji:

Zapoznaj się z artykułem Informacje o numerowaniu wersji, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy konkretna wersja chmury jest uwzględniona w Twojej wersji Edge dla Private Cloud.

Elementy wycofane

Private Cloud 4.15.07.03

API Opis
Sprawdzanie kolejki QPID Nie możesz już używać interfejsu API do sprawdzania kolejek QPID
Nie możesz już sprawdzać kolejek utworzonych na serwerze QPID przez wydanie tych poleceń CURL:
curl http:// <qpid_IP>:8083/v1/servers/self/queues
Ten interfejs API został wycofany.

Analytics: widok wielu raportów w panelu raportów niestandardowych (Cloud 15.09.30)

Funkcja panelu raportów niestandardowych, która umożliwia wyświetlanie maksymalnie 4 raportów niestandardowych, zostanie wycofana i usuniemy ją w kolejnej wersji. (MGMT-2673). Wszystkie pozostałe aspekty raportów niestandardowych będą nadal dostępne.

Nie można zastąpić długości nazwy organizacji w Private Cloud

Nie możesz już zastąpić nazwy organizacji składającej się z 20 znaków za pomocą ustawienia:

 • APIGEE_ORG_NAME_LENGTH=25
  
 • APIGEE_ENV_NAME_LENGTH=25
  

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji. Oprócz wymienionych niżej ulepszeń ta wersja zawiera też wiele ulepszeń w zakresie łatwości obsługi, wydajności, bezpieczeństwa i stabilności.

Chmura prywatna

Dodano obsługę RedHat, CentOS i Oracle 6.7–7.2

Ta wersja dodaje obsługę RedHat Enterprise Linux, CentOS i Oracle Linux w wersjach od 6.7 do 7.2.

Pełną listę wymagań systemowych znajdziesz w artykule Obsługiwane oprogramowanie i obsługiwane wersje.

Instalacja oparta na RPM

W tej wersji Edge korzystamy z mechanizmu instalacji opartego na RPM, który znacznie upraszcza procedury instalacji i migracji.

Nowy katalog podstawowy

Zmieniła się struktura katalogu w wersji Edge 4.16.01. W poprzednich wersjach Edge zainstalowano Edge w katalogu podstawowym:

/<install-dir>/apigee4

Gdzie może się znajdować parametr instalacja-dir, wartość domyślna to /opt. Na przykład:

/opt/apigee4

W przypadku wersji 4.16.01 musisz zainstalować Edge w tym katalogu:

/opt/apigee

Zwróć też uwagę, że katalog apigee4 został zmieniony na apigee.

Nie ma to wpływu na lokalizację katalogu danych. Może znajdować się pod adresem /opt/apigee lub w innym miejscu.

Nowe wymaganie dotyczące hosta wirtualnego

Skrypt migracji brzegowej obsługuje większość zadań wymaganych do przeprowadzenia migracji istniejącego routera Netty Router do Nginx. W ramach uaktualniania musisz też przed migracją upewnić się, że wszystkie definicje hostów wirtualnych zawierają alias hosta.

Więcej informacji o dodawaniu aliasu hosta do istniejącego hosta wirtualnego znajdziesz w przewodniku instalacji na stronie serwera ftp Apigee: ftp://ftp.apigee.com/.

Kod z konfiguracją

W przeglądarce Edge w wersji 4.16.01 nie można już używać plików .properties w katalogu /<install-dir>/apigee4/conf do konfigurowania komponentów Edge. Od wersji 4.16.01 komponenty Edge nadal możesz konfigurować przy użyciu plików .properties, ale znajdują się one teraz w katalogu:

/opt/apigee/customer/application

Dla każdego komponentu Edge zainstalowanego w węźle znajduje się plik .properties. Aby skonfigurować komponent, zmodyfikuj odpowiedni plik .properties, by zmienić wartość istniejącej właściwości lub dodać nową właściwość i wartość. Jeśli plik jeszcze nie istnieje, możesz go utworzyć.

W przeciwieństwie do poprzednich wersji Edge pliki .properties dla przeglądarki Edge 4.16.01 nie zawierają wszystkich właściwości komponentu. Jedną ze zmian w tej wersji jest to, że pliki .properties zawierają tylko zastąpienia domyślnych wartości właściwości.

Zaletą tej architektury jest to, że podczas migracji do nowszej wersji instalator Edge nigdy nie zastępuje plików w lokalizacji /opt/apigee/customer/application. Zapobiega to przypadkowemu zastąpieniu ustawień przez Edge.

Podczas migracji instalator Edge sprawdza istniejące pliki .properties i kopiuje zmiany do domyślnych wartości właściwości do katalogu /opt/apigee/token. W związku z tym po migracji nie musisz wprowadzać żadnych zmian.

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Apigee Edge dostępnym na stronie serwera ftp Apigee: ftp://ftp.apigee.com/.

Skrypty konfiguracji brzegowej zostały zastąpione

Skrypty konfiguracji używane w poprzednich wersjach Edge zostały usunięte i zastąpione przez:

 • Polecenia uruchamiane za pomocą narzędzi Apigee, takich jak apigee-service, apigee-all, apigee-setup, apiee-provision lub apigee-migrate.
  Na przykład skrypty all-start.sh i all-stop.sh zostały zastąpione tymi poleceniami:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all start
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-all stop
 • Polecenia uruchamiane bezpośrednio na komponentach Edge. Na przykład w poprzednich wersjach do zmiany hasła OpenLDAP używano skryptu chpasswd-openldap.sh. Skrypt ten został zastąpiony tym poleceniem uruchamianym na komponencie apigee-openldap:
  > /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-openldap change-ldap-password -o oldPword -n newPword

Aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji usługi za pomocą poleceń, zapoznaj się z przewodnikiem po operacjach Apigee Edge na stronie ftp usługi Apigee: ftp://ftp.apigee.com/.

Nowy router brzegowy

Ta wersja Edge dla Private Cloud zawiera nową architekturę routera opartą na routerze Nginx. Nginx Router zastępuje router Netty Router używany w wersjach Edge wcześniejszych niż 4.16.01.

Routery Nginx mają te same wymagania dotyczące sprzętu i portów co router Netty Router, więc nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w istniejących węzłach.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodatek A: informacje o routerze Nginx w przewodniku instalacji na stronie serwera ftp Apigee: ftp://ftp.apigee.com/,

System równoważenia obciążenia BaaS został usunięty

Wewnętrzny system równoważenia obciążenia został usunięty z portalu API BaaS. Teraz musisz użyć własnego systemu równoważenia obciążenia między interfejsem API BaaS Portal a 3 węzłami stosu API BaaS.

Zamiast systemu równoważenia obciążenia możesz użyć systemu DNS typu „round-robin”. W tym scenariuszu tworzysz wpis DNS z wieloma rekordami A odpowiadającymi adresom IP stosu BaaS. Podczas wyszukiwania DNS serwer DNS automatycznie zwraca wartości rekordów A w systemie kołowym.

Nowa dokumentacja opisująca, jak dodawać węzły Cassandra i ZooKeeper oraz dodawać centrum danych do istniejącego centrum danych

Plik ZIP z dokumentacją na stronie ftp Apigee zawiera teraz plik „Scaling Edge for Private Cloud” (skalowanie Edge for Private Cloud), który opisuje, jak dodawać węzły Cassandra i ZooKeeper oraz dodawać centrum danych do istniejącego centrum danych.

Narzędzie do organizacji zostało usunięte

Narzędzie orgtool może wysłać zapytanie do instalacji Edge, aby uzyskać informacje o organizacji. To narzędzie zostało usunięte. Do pobierania informacji o organizacji możesz teraz używać interfejsu Edge lub wywołań interfejsu API.

Jak wykonywać zadania w wersji 4.16.01

W tabeli poniżej pokazujemy, jak wykonywać zadania w wersji 4.15.07.03 i jak je wykonuje się teraz w wersji 4.16.01. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po operacjach Edge na stronie ftp Apigee: ftp://ftp.apigee.com/.

Działanie 4.15.07.0x 4.16.01

Katalog instalacji

/<inst_dir>/apigee4 /opt/apigee

Log dir

/<inst_dir>/apigee4/var/log /opt/apigee/var/log/comp

Zainstaluj komponent

/<inst_root>/apigee4/share/installer/apigee-setup.sh -p comp -f configFile

/opt/apigee/apigee-setup/bin/setup.sh -p component -f configFile

Wszystkie uruchamianie, zatrzymanie, ponowne uruchamianie, stan, wersja

/<inst_root>/apigee4/bin/all-start.sh
/<inst_root>/apigee4/bin/all-stop.sh
/<inst_root>/apigee4/bin/all-status.sh
/<inst_root>/apigee4/bin/check.sh

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-all start|stop|restart|status|version

Rozpoczęcie kompilacji, zatrzymanie, ponowne uruchomienie, stan, wersja

/<inst_root>/apigee4/bin/apigee-service comp start|stop|restart|status

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service comp start|stop|restart|status|version

tworzenie/przywracanie kopii zapasowej;

/<inst_root>/apigee4/bin/backup.sh
/<inst_root>/apigee4/bin/restore-comp.sh

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service comp kopia zapasowa

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service comp Przywracanie

Przetestuj instalację

/<inst_root>/apigee4/test/test-sa.sh

 1. /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-validate instalacja
 2. /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service Konfiguracja apigee-validate

Rejestracja

/<inst_root>/apigee4/bin/setup-org.sh

 1. /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision zainstaluj
 2. /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision setup-org -f configFile

Dodaj organizację, środowisko i hosta wirtualnego w jednym kroku

/<inst_root>/apigee4/bin/setup-org.sh

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision setup-org -f configFile

Dodaj organizację

/<inst_root>/apigee4/bin/create-org.sh

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision create-org -f configFile

Dodaj środowisko

/<inst_root>/apigee4/bin/add-env.sh

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision add-env -f configFile

Dodaj użytkownika

Wywołanie interfejsu API

Wywołanie interfejsu API lub:

/<inst_root>/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-provision create-user -f configFile

Migracja

/<install_root>/apigee4/share/installer/apigee-upgrade.sh -c comp

 1. /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service apigee-migrate instalacja
 2. /opt/apigee/apigee-migrate/bin/migrate.sh -c cs,zk -f configFile

Wersja alfa narzędzia i panelu do monitorowania

W tej wersji dodaliśmy wersję alfa nowego narzędzia do monitorowania i panelu dla Edge. To narzędzie pozwala sprawdzić stan różnych komponentów (routery, procesory wiadomości, ZooKeeper, Cassandra), a także kody błędów http dla różnych organizacji i środowisk we wdrożeniu. Możesz też zrobić zrzut danych panelu i udostępnić je Apigee, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z zespołem pomocy.

Dokumentacja, w tym instrukcje instalacji, znajduje się w pliku ZIP w dokumencie Edge w wersji 4.16.01 dostępnym na stronie ftp Apigee: ftp://ftp.apigee.com/.

Aby jednak móc zainstalować panel i z niego korzystać, musisz wypełnić umowę o ocenę usługi Apigee znajdującą się w pliku ZIP z dokumentem i zwrócić go do Apigee, wysyłając go e-mailem na adres orders@apigee.com.

Platforma brzegowa

Zmiana stylu interfejsu zarządzania (Cloud 15.09.30)

Odświeżyliśmy wygląd kilku stron interfejsu zarządzania. (MGMT-2627)

Usługi interfejsu API

Nowy kreator serwera proxy interfejsu API (Cloud 16.01.20)

Kreator proxy interfejsu API został zmieniony. Gdy klikniesz „+ Serwer proxy interfejsu API” na stronie Proxies API w interfejsie zarządzania, nowy kreator przeprowadzi Cię przez proces tworzenia serwera proxy interfejsu API. Dostępne są wszystkie te same ustawienia co w poprzednim kreatorze proxy interfejsu API. (MGMT-1376)

Tworzenie serwerów proxy interfejsów API z dokumentami OpenAPI (Swagger) (Cloud 16.01.20)

W ramach zmian w kreatorze serwerów proxy interfejsu API można utworzyć serwer proxy interfejsu API na podstawie dokumentu OpenAPI (Swagger). Na pierwszej stronie kreatora proxy interfejsu API kliknij Use OpenAPI (Użyj OpenAPI), wybierając opcję Reverse Proxy, Node.js App (Aplikacja Node.js) lub Brak celu. W wyświetlonym polu wpisz adres URL dokumentu OpenAPI. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat tworzenia prostego serwera proxy interfejsu API. (MGMT-1376)

Obsługa WSDL 1.2 dla serwerów proxy SOAP (Cloud 16.01.20)

Apigee Edge obsługuje WSDL 1.2 przy tworzeniu serwerów proxy API w celu wywoływania usług SOAP. (MGMT-2835)

Zmienne SSLInfo w konfiguracjach TargetEndpoint (Cloud 16.01.20)

W punkcie końcowym serwera proxy interfejsu API można dynamicznie ustawiać szczegóły protokołu SSL/TLS, aby zapewnić obsługę elastycznych wymagań dotyczących środowiska wykonawczego. W poniższym przykładzie ustawienia SSLInfo w konfiguracji TargetEndpoint możesz podać wartości w czasie działania przez objaśnienie Java, zasadę JavaScript lub zasadę przypisywania wiadomości. Użyj zmiennych wiadomości, które zawierają wartości, które chcesz ustawić.

<TargetEndpoint>
...
 <SSLInfo>
  <Enabled>{myvars.ssl.enabled}</Enabled>
  <ClientAuthEnabled>{myvars.ssl.client.auth.enabled}</ClientAuthEnabled>
  <KeyStore>{myvars.ssl.keystore}</KeyStore>
  <KeyAlias>{myvars.ssl.keyAlias}</KeyAlias>
  <TrustStore>{myvars.ssl.trustStore}</TrustStore>
 </SSLInfo>
...
</TargetEndpoint>

Omówienie tej funkcji znajdziesz w tych dokumentach:

(APIRT-1475)

Obsługa algorytmu RSA_SHA256 w przypadku zasad potwierdzenia SAML (Cloud 16.01.20)

Zasady potwierdzenia SAML obsługują teraz algorytm RSA_SHA256, a także algorytm RSA_SHA1. (APIRT-1779)

Sprawdzanie poprawności podczas przesyłania certyfikatów (Cloud 16.01.20)

Aby zapobiec przesyłaniu wygasłych lub nieprawidłowych certyfikatów do magazynów kluczy i magazynów zaufania, interfejs API zarządzania weryfikuje certyfikaty podczas przesyłania. Certyfikaty są sprawdzane w celu sprawdzenia, czy rozmiar pliku nie przekracza 50 KB i czy ma format PEM lub DER. Sprawdzamy też datę wygaśnięcia certyfikatu. Aby zastąpić domyślną weryfikację wygaśnięcia ważności (i nie sprawdzać ważności certyfikatu podczas przesyłania), użyj tego parametru zapytania: ?ignoreExpiryValidation=true

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Przesyłanie pliku JAR do magazynu kluczy i Przesyłanie certyfikatu do magazynu kluczy. (SECENG-516) i (APIRT-2213)

Automatyczne ankiety na stronie logów Node.js (Cloud 16.01.20)

Podczas wyświetlania logów Node.js w edytorze serwera proxy strona Logi Node.js jest automatycznie odświeżana okresowo, aby wyświetlić nowe dostępne logi. Kliknij „Zatrzymaj automatyczne odświeżanie”, aby wyłączyć automatyczne odświeżanie. (MGMT-1692)

Nagłówek HTTP X-Forwarded-For (Cloud 15.09.30)

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, Edge domyślnie usuwa nagłówek żądania HTTP X-Forwarded-For, który może zawierać co najmniej 1 adres IP. Nowe działanie domyślne oznacza, że adres IP klienta odebrany przez Edge będzie adresem IP otrzymanym podczas ostatniego zewnętrznego uzgadniania połączenia TCP, a nie adresem, który mógłby zostać sfałszowany w celu obejścia zasady kontroli dostępu.

Aby zmienić to domyślne działanie i umożliwić adresom X-Forwarded-For dostęp do serwerów proxy interfejsów API, musisz ustawić właściwość feature.enableMultipleXForwardCheckForACL=true w swojej organizacji.

Dostęp JavaScript do właściwości zasady (Cloud 15.07.08)

Gdy używasz JavaScriptu w przepływach serwera proxy interfejsu API, masz dostęp do właściwości zdefiniowanych w zasadzie JavaScript. Jest to szczególnie przydatne, jeśli w kodzie JavaScript chcesz używać dobrze znanych zmiennych. Załóżmy na przykład, że zasada JavaScript zawierała taką definicję właściwości:

<Properties>
  <Property name='source'>response.content</Property>
</Properties>

W swoim kodzie JavaScript możesz uzyskać dostęp do odpowiedzi na wiadomość z odniesieniem do właściwości „source”, w ten sposób:
var source = properties.get('source'); // returns: response.content
,
var source = properties.source
lub
var source = properties['source']

Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących języka JavaScript. (APIRT-1460)

Kontrole na poziomie organizacji (Cloud 15.07.08)

Administratorzy organizacji mogą sprawdzać historię działań podjętych na poziomie organizacji. W interfejsie zarządzania kliknij Administracja > Historia organizacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrole: historia interfejsów API, usług i organizacji. (MGMT-2232)

Samodzielne usunięcie roli administratora organizacji (Cloud 15.07.08)

Administratorzy organizacji mogą usunąć siebie z roli administratora organizacji w interfejsie zarządzania, wybierając Administrator > Użytkownicy w organizacji i klikając Usuń obok swojej nazwy użytkownika. (MGMT-934)

Wskaźnik postępu importowania pakietów proxy API (Cloud 15.07.08)

Podczas przesyłania dużego pakietu proxy interfejsu API w interfejsie zarządzania wyświetla się „działająca” animacja wskazująca, że importowanie nadal trwa. Dzięki temu nie możesz korzystać z interfejsu zarządzania do czasu jego zakończenia. (MGMT-1285)

Zachowanie i konfiguracja pamięci podręcznej (Cloud 15.07.22)

Aby usprawnić zarządzanie pamięcią podręczną i jej wykorzystanie, ustawienia „Maksymalna liczba elementów w pamięci” dotyczące zasobów pamięci podręcznej środowiska zostały wycofane w wersji Edge Cloud 15.06.10. W wersji 15.07.22 Edge Cloud to ustawienie zostało usunięte z interfejsu tworzenia pamięci podręcznej w sekcji Konfiguracja środowiska w interfejsie zarządzania Apigee Edge.

Łączna liczba elementów dostępnych we wszystkich zasobach pamięci podręcznej (w tym w domyślnej pamięci podręcznej) zależy od łącznej ilości pamięci przydzielonej do pamięci podręcznej. Domyślnie łączna ilość pamięci przydzielonej do buforowania w pamięci w danym procesorze wiadomości stanowi 40% łącznej dostępnej pamięci. Elementy są usuwane z pamięci podręcznej tylko wtedy, gdy pamięć podręczna jest niewystarczająca, lub elementy tracą ważność. (MGMT-2413, APIRT-1140)

Konfiguracja serwera docelowego w interfejsie zarządzania (Cloud 15.07.22)

Na stronie Interfejsy API > Konfiguracja środowiska w interfejsie zarządzania możesz teraz dodawać, edytować i usuwać serwery docelowe.

Ponadto przeprojektowaliśmy stronę, aby umożliwić bezpośrednie tworzenie, dodawanie i usuwanie pamięci podręcznych bez otwierania nowej strony. Niektóre właściwości pamięci podręcznej, w tym „Maksymalna liczba elementów w pamięci”, nie są już dostępne w interfejsie użytkownika, ponieważ ich ustawienie nie ma już wpływu na działanie pamięci podręcznej środowiska wykonawczego. (MGMT-280)

SSL z logowaniem komunikatów w syslog (Cloud 15.07.22)

Zasada usługi logowania wiadomości obsługuje wysyłanie syslog do zewnętrznych dostawców usług zarządzania logami przez SSL/TLS. Użyj w konfiguracji zasad tego elementu jako bezpośredniego elementu podrzędnego elementu nadrzędnego:

<SSLInfo>
  <Enabled>true</Enabled>
</SSLInfo>

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasady rejestrowania wiadomości. (APIRT-942)

Interfejs zarządzania (Cloud 15.07.22)

Zespół inżynierów Apigee wprowadził kilka drobnych poprawek błędów i ulepszeń w zakresie łatwości obsługi w interfejsie zarządzania.

cURL w Trace (Cloud 15.09.02)

Aby śledzić wywołanie serwera proxy interfejsu API, które wysyła żądanie do serwera docelowego, możesz wyświetlić je jako polecenie cURL. Wybierz etap „Żądanie wysłane do serwera docelowego” na diagramie mapy transakcji, a następnie kliknij przycisk „Pokaż skręcanie” w kolumnie „Żądanie wysłane do serwera docelowego” w panelu szczegółów etapu. (MGMT-2589)

Znaki specjalne maskujące dane (Cloud 15.09.02)

Podczas używania maskowania danych do maskowania danych wrażliwych w ładunkach JSON znaki specjalne, takie jak $, * i {, mogą być teraz maskowane. (APIRT-1727)

Mapy klucz-wartość w interfejsie zarządzania (Cloud 15.09.30)

W interfejsie zarządzania brzegiem Podstawowe maszyny wirtualne o ograniczonym środowisku zawierają pary klucz/wartość, które są dostępne dla dowolnego serwera proxy interfejsu API w środowisku testowym lub produkcyjnym. W menu interfejsu zarządzania kliknij Interfejsy API > Konfiguracja środowiska > wybierz odpowiednie środowisko > karta Mapy par klucz-wartość. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tworzeniu i edytowaniu map klucz-wartość środowiska. (MGMT-1393)

Wypełnij domyślne wygaśnięcie zasady pamięci podręcznej w interfejsie zarządzania (Cloud 15.09.30)

Gdy dodajesz zasadę PopfillCache za pomocą edytora serwera proxy interfejsu API, element <TimeoutInSec> związany z wygaśnięciem pamięci podręcznej jest wstępnie wypełniany wartością 3600 sekund (1 godzinę). Poprzednia wartość domyślna to 300 sekund (5 minut). (MGMT-2622)

Usługi dla deweloperów

Wydajność strony usługi API, brak aplikacji dla deweloperów na liście (Cloud 16.01.20)

Podczas wyświetlania usługi API w interfejsie zarządzania zobaczysz listę powiązanych z nią aplikacji deweloperskich. Aby zwiększyć wydajność interfejsu, lista aplikacji programistów nie jest wyświetlana podczas edytowania usługi API. (MGMT-2869)

Kolumna klucza na stronie Aplikacje dla programistów (Cloud 15.08.05)

W organizacjach z dużą liczbą aplikacji deweloperskich (tysiącami) wyświetlanie kolumny Klucz na stronie Aplikacje dla programistów (która pokazuje liczbę kluczy na aplikację) może zmniejszyć wydajność wyświetlania. Aby w tej sytuacji zwiększyć wydajność wyświetlania, skontaktuj się z zespołem pomocy Apigee w celu ustawienia tej właściwości na poziomie organizacji: features.appsNoCredentialsEnabled = true. Ta właściwość usuwa kolumnę Key (Klucz). Pamiętaj jednak, że usunięcie kolumny Klucz uniemożliwi też wyszukiwanie według klucza i tajnego klucza klienta. (MGMT-2486)

Wskaźnik postępu na stronie Szczegóły dewelopera (Cloud 15.09.30)

Podczas wczytywania strony Szczegóły dewelopera w interfejsie zarządzania w sekcji Aplikacje na tej stronie widoczny jest wskaźnik postępu ładowania aplikacji. Udoskonala to poprzedni sposób, w którym sekcja Aplikacje podczas wczytywania aplikacji była pusta. (MGMT-2667)

Zarabianie

Edytuj nazwy pakietów interfejsu API (Cloud 16.01.20)

Nazwę pakietu interfejsu API możesz zmienić w dowolnym momencie cyklu życia zarabiania, nawet jeśli pakiet API zawiera opublikowany plan opłat. (DEVRT-2177)

Dozwolone w atrybutach niestandardowych są cyfry dziesiętne (Cloud 16.01.20)

Jeśli korzystasz z abonamentu „arkusz stawek z atrybutem niestandardowym”, atrybut niestandardowy w nagłówku wiadomości, który jest używany jako mnożnik transakcji, może mieć teraz wartość dziesiętną z maksymalnie 4 miejscami po przecinku. Więcej informacji o tym typie abonamentu znajdziesz w artykule o określaniu szczegółów atrybutu niestandardowego arkusza stawek (DEVRT-2191).

Nazwa i identyfikator abonamentu w raportach podsumowujących (Cloud 15.09.02)

Podczas generowania raportu podsumowującego o przychodach za pomocą interfejsu API zarządzania możesz dodać do tego raportu kolumny „Nazwa abonamentu” i „Identyfikator abonamentu” ze stawką „Identyfikator abonamentu”. Aby to zrobić, dodaj „RATEPLAN” jako atrybut groupBy w wywołaniu interfejsu API zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie raportów. (Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w interfejsie raportu o przychodach). W raportach szczegółowych kolumny nazwy i identyfikatora planu stawek znajdują się teraz na początku raportu razem z innymi kolumnami grupowania. (DEVRT-1740)

Usługi analityczne

Funkcja sum( ) w odniesieniu do wskaźników czasu odpowiedzi (Cloud 16.01.20)

W niestandardowych raportach i wywołaniach interfejsu API funkcja zbiorcza „sum” jest teraz dostępna dla opcji Docelowy czas reakcji, Całkowity czas reakcji i end_point_response_time. Na przykład w interfejsie /stats API (http://docs.apigee.com/management/apis/get/organizations/%7Borg_name%7D/environments/%7Benv_name%7D/stats/%7Bdimension_name%7D-0) można teraz korzystać z następującego parametru zapytania „select”: ?select=sum(total_response_time). (AXAPP-2006)

Raport analizy czasu oczekiwania: nazwy serwerów proxy interfejsów API posortowane (Cloud 16.01.20)

W interfejsie raportu Analiza czasu oczekiwania (tylko w przypadku abonamentów Apigee Edge dla firm) serwery proxy interfejsu API są wymienione alfabetycznie na liście Serwer proxy. (MGMT-2858)

Aplikacje dewelopera w panelu wyświetlane według wyświetlanej nazwy (Cloud 16.01.20)

Wykres słupkowy aplikacji dla programistów w panelu interfejsu zarządzania zawiera listę aplikacji dla programistów według wyświetlanej nazwy, a nie nazwy wewnętrznej. (MGMT-2853)

Nowy widżet daty i godziny w raportach niestandardowych (Cloud 16.01.20)

Ulepszyliśmy widżet selektora daty i godziny na stronie raportów niestandardowych w interfejsie zarządzania. (MGMT-2881)

Analiza miast w GeoMap (Cloud 15.07.22)

Analityczna mapa geograficzna zawiera szczegółowe dane „Miasto” dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Gdy klikniesz na mapie stan lub prowincję, pojawi się lista miast, z których pochodzą połączenia. (MGMT-2282)

| (pionowa kreska) i = znaki w niestandardowych raportach Analytics (Cloud 15.09.02)

Definicje raportów niestandardowych Analytics obsługują symbole | (kreska pionowa) i =. Wcześniej dla tych symboli trzeba było używać kodowania %7C i %3D. (MGMT-2504)

Wymiar Sufiks ścieżki serwera proxy (Cloud 15.09.30)

W raportach niestandardowych Analytics i wywołaniach interfejsu API jest dostępny nowy wymiar Sufiks ścieżki proxy (proxy_pathsuffix). Sufiks ścieżki serwera proxy to część adresu URL serwera proxy interfejsu API, która następuje po ścieżce podstawowej, na przykład ścieżka utworzona na potrzeby przepływów warunkowych. (AXAPP-1902)

Raporty zawierają identyfikatory deweloperów, a nie wyświetlane nazwy (Cloud 15.09.30)

Podczas wykonywania wywołań interfejsu Edge Analytics API za pomocą interfejsu /stats API, który zwraca programistów, wyświetlana nazwa dewelopera jest zwracana razem z jego identyfikatorem. Wcześniej był zwracany tylko identyfikator dewelopera. (AXAPP-1759)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Private Cloud 4.16.01

W tabeli poniżej znajdziesz listę błędów, które zostały naprawione od momentu wydania Edge for Private Cloud 4.16.01. Aby uzyskać te poprawki, postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizowania instalacji 4.16.01 do najnowszych pakietów RPM i plików pomocniczych zgodnie z opisem w sekcji Aktualizowanie Apigee Edge do najnowszej wersji 4.16.01.

Identyfikator problemu Opis Numer kompilacji
PRC-736

apigee-lib nie wymaga już GCC

apigee-lib-4.16.01-0.0.901
PRC-735

apigee-validate przestało działać, ponieważ interfejs Yahoo Weather API wymaga protokołu OAuth

apigee-validate-4.16.01-0.0.910
PRC-739

Zezwalaj użytkownikom na rozpakowywanie plików lustrzanych w dowolnym folderze systemu plików

apigee-mirror-4.16.01-0.0.904
PRC-756

BaaS Usergrid check_cassandra_availability.sh nie używa już polecenia nc

baas-usergrid-2.1.0-0.0.112
PRC-778

Po uaktualnieniu informacje o klastrze Zookeeper nie są już utracone

apigee-migrate-4.16.01-0.0.873
PRC-787

Interfejs API BaaS obsługuje teraz uwierzytelnianie Cassandra

baas-usergrid-2.1.1-0.0.122
PRC-804

Może teraz określać lokalizację plików dziennika

apigee-service-4.16.05-0.0.435
PRC-840

Niepoprawne dowiązania symboliczne dla komponentów Edge

edge-gateway-4.16.01-0.0.538

EDGEUI-538
EDGEUI-524

Błąd generowania serwera proxy Soap na potrzeby importu WSDL/ Problem z generowaniem serwera proxy interfejsu API z WSDL

edge-ui-4.16.01-0.0.3650
EDGEUI-543

Nie można zaimportować WSDL z adresu URL, jeśli URL jest adresem lokalnym

edge-ui-4.16.01-0.0.3650
APIRT-2719
APIRT-2918

Strona target.url jest teraz ustawiana podczas tworzenia docelowych objaśnień

edge-gateway-4.16.01-0.0.538

Cloud 16.01.20

Identyfikator problemu Opis
MGMT-2964 Nowy edytor serwera proxy nie akceptuje komentarzy wewnątrz tagu Flows
MGMT-2957 Dodanie nowego poda do organizacji zwraca stan wdrożenia pakietu jako błąd dla routerów w nowym podzie
MGMT-2937 Błędy związane z niewystarczającymi uprawnieniami w przypadku ról niestandardowych
MGMT-2875 Generowanie WSDL SOAP ma nieprawidłowe nagłówki dla protokołu SOAP 1.2
MGMT-2739 Raport Aplikacje dla deweloperów; na karcie Analytics nie widać wykresu anomalii
MGMT-2735 Odświeżanie logów Node.js nigdy nie kończy się ani nie zatrzymuje
MGMT-2734 Przycisk Zapisz nie włącza się po wystąpieniu błędu podczas próby zapisania wdrożonego pakietu
MGMT-2729 Zaktualizowanie portu serwera docelowego w interfejsie powoduje wyczyszczenie SSLInfo
MGMT-2702 Luka w zabezpieczeniach w różnych witrynach w Firefoksie i IE
Naprawiono lukę w zabezpieczeniach, która mogła powstać z powodu luk w zabezpieczeniach FireFox i IE, które umożliwiały nieprawidłowe wysyłanie żądań z innych witryn.
MGMT-2681 Edytor serwera proxy: jeśli w warunku jest używane dopasowanie do wyrażenia regularnego, nawigator przepływu nie wyświetla czasownika
MGMT-2361 Nie udało się wdrożyć serwerów proxy – wyjątek RPC: przekroczono limit czasu wywołania
MGMT-1662 Podczas wdrażania wersji Apigee Public Cloud nie można wdrożyć serwera proxy interfejsu API
DEVRT-2286 Interfejs API monetyzacji w organizacji synchronizacji nie działa
Interfejs API używany do synchronizacji danych Apigee Edge z zarabianiem został naprawiony w najnowszej wersji w wersji 16.01.20.
DEVRT-2173 Musisz zmienić nazwę pakietu, ale nie możesz go edytować ze względu na aktywny abonament
DEVRT-1661 Deweloper nie może wysyłać żądań do interfejsu API przed datą rozpoczęcia abonamentu, ale ta blokada nigdy nie zostanie zwolniona
Jeśli deweloper interfejsu API zaakceptuje miesięczną stawkę zryczałtowaną, z ograniczeniami ilościowymi lub ceną pakietu, która zaczyna się w przyszłości, a następnie wyśle żądania do interfejsu API przed określoną datą rozpoczęcia, deweloper API nie będzie mógł wykonywać kolejnych żądań. Po osiągnięciu daty rozpoczęcia abonamentu blok zostanie zwolniony.
DEVRT-1643 Plan stawki roboczej jest uszkodzony po zapisaniu
AXAPP-1991 Rezygnacja z Apigee Analytics – podsumowanie i nieustanne e-maile
AXAPP-1946 Czyszczenie Analytics nie zwalnia miejsca na dysku
AXAPP-1708 Wygląda na to, że interfejs Analytics API generuje różne liczby dla tych samych statystyk w zależności od tego, jak bardzo zapytam.
AXAPP-1293 Nieistniejące nazwy aplikacji dewelopera w e-mailu z podsumowaniem Analytics
APIRT-2518 Problemy z połączeniem z backendem HTTPS przy użyciu zasady JavaScriptu
APIRT-2398 Nieprawidłowy lub wygasły kod autoryzacji liczony jako błąd Apigee
APIRT-2397 steps.assignmessage.SetVariableError liczone jako błąd Apigee
APIRT-2396 IllegalArgumentWyjątek, TrackIndexOutofBoundsWyjątek w protokole OAuth liczonymi jako błąd Apigee
APIRT-2362 Błąd kompilacji JavaScript
APIRT-2322 Nieprawidłowy identyfikator klienta zgłoszony jako błąd Apigee
APIRT-2159 Dodaj identyfikator message_id do prefiksu logowania
APIRT-2145 Duża liczba niepowodzeń transakcji w interfejsie Facebook API
Usunęliśmy weryfikację wartości nagłówków rozpoczynających się od „:”.
APIRT-2137 MP: kodowanie przenoszenia fragmentów i 205 o długości treści 0
APIRT-2124 router Nginx nie aktualizuje puli Mpix dla nowo dodanych Mpix
APIRT-2117 Zasada logowania wiadomości nie uwzględnia aktualizacji DNS
APIRT-2110 router przekazuje tylko 1 nagłówek X-Forwarded-For.
APIRT-2062 Pamięć podręczna odpowiedzi nie działa prawidłowo, gdy jest spełniony warunek PomińCacheLookup
APIRT-2061 Procesor wiadomości nie przesyła wiadomości do QPID
APIRT-2052 Duża liczba CLOSE_WAIT z powodu braku odpowiedzi portu zarządzania
APIRT-2024 Nginx bez systemu równoważenia obciążenia nie wypełnia poprawnie nagłówków X-Forwarded-For HTTP
Powiadomienie o wycofaniu X-Forwarded-For dodane do informacji o wersji 150930 i zasady kontroli dostępu.
APIRT-1933 Moduły ładowania klas przypisane do serwera proxy nadal przekazują treści do modułu ładowania klas MP
APIRT-1877 Nie można zamaskować odpowiedzi XML, które zawierają przestrzenie nazw
APIRT-1838 Apigee-127: WeryfikacjaAPIKey zwraca tylko jedną usługę API, gdy istnieje wiele usług
APIRT-1827 Zaobserwowano niski limit równoczesnych strumieni
APIRT-1820 Chwilowe opóźnienie (> 1%) w środowisku chmury prywatnej 4.15.04
APIRT-707 NPE w czasie działania, jeśli element <WygenerujResponse> jest w zasadzie weryfikacji VerifyAccessToken

Cloud 15.07.08

Identyfikator problemu Opis
MGMT-2381 Nie można wdrożyć serwerów proxy przy użyciu nowego edytora serwerów proxy
MGMT-2374 Przed zapisaniem punktu ProxyEndpoint należy usunąć spacje w elemencie BasePath
MGMT-2355 Interfejs użytkownika nie oblicza poprawnie uprawnień dla wielu ról, jeśli jedną z ról jest administrator organizacji
MGMT-2324 Importowanie modelu Swagger powoduje utworzenie nieprawidłowych węzłów SmartDokumentacja
MGMT-1518 Interfejs proxy wyświetla serwer proxy jako wdrożony, mimo że nie udało się wdrożyć w MP
MGMT-1489 Usługa API nie generuje prawidłowych zasobów
DOC-1246 Zaprzeczające stwierdzenie w dokumentacji dotyczące tokenów dostępu
DEVRT-1661

Wartość NextRecurringFeeDate jest pusta, gdy deweloper zaakceptował abonament za funkcję.
Jeśli deweloper zaakceptował miesięczny plan taryfowy, z odstępem progowym lub abonament za pakiet, który rozpoczynał się w przyszłości, wykonał kilka wywołań interfejsu API w planie taryfowym przed datą rozpoczęcia i uniemożliwił mu wykonywanie wywołań (oczekiwane zachowanie), deweloper nie został automatycznie odblokowany po wejściu w życie planu stawek. Naprawiliśmy ten problem.

Cloud 15.07.22

Identyfikator problemu Opis
TBD-73 Statyczny adres IP dla ruchu przychodzącego do Apigee
MGMT-2422 Nie można edytować aplikacji firmowej
MGMT-2419 Użytkownik należący do roli „Użytkownik” otrzymuje błędy uprawnień podczas logowania
MGMT-2341 Filtr raportu niestandardowego nieprawidłowo tworzy zapytanie
MGMT-2207 JSONThreatProtection – SlateElementCount nie działa, jeśli zawarty w nim element nie jest prosty
W zasadach ochrony przed zagrożeniami JSON element SlateElementCount nie ograniczał dokładnie liczby elementów dozwolonych w tablicach. Naprawiliśmy ten problem.
MGMT-2158 Nie można zaimportować WSDL, jeśli dane wyjściowe odwołują się do części bez typu

Cloud 15.08.05

Identyfikator problemu Opis
Wiele Naprawiono kilka drobnych błędów w edytorze proxy interfejsu API.

Cloud 15.09.02

Identyfikator problemu Opis
Wiele Naprawiono kilka drobnych błędów w edytorze proxy interfejsu API.
MGMT-2618 Częste problemy z wdrażaniem
MGMT-2588 Strona historii programistów wykonuje kod html/code – luka w zabezpieczeniach XSS
MGMT-2543 Nowy edytor proxy modyfikuje plik XML w zasadzie <Payload> zasady AssignMessage, co powoduje uszkodzenie istniejących serwerów proxy interfejsu API
MGMT-2521 Sesja śledzenia czasem się zawiesza
MGMT-2519 Interfejs konfiguracji środowiska nie działa
AXAPP-1814 Zmienne niestandardowe (zasady kolektora statystyk) nie są tworzone w środowisku produkcyjnym, gdy włączony jest kurator zk
APIRT-1927 Nieprawidłowy host wirtualny powoduje, że router nie wczytuje konfiguracji dla środowiska
APIRT-1863 Nie udało się wdrożyć z powodu pustej spacji w pakiecie
APIRT-1823 Wywołania interfejsu API z treścią POST zawierającą znaki „&” (ampersand) hang
APIRT-1789 Procesory wiadomości w niektórych organizacjach, w których występują błędy typu „za mało pamięci”
APIRT-1776 Wywołanie „print” w zasadach JavaScript powoduje nadmierne zapisywanie danych
APIRT-1766 Limity czasu w WebSockets
APIRT-1600 ConcurrentModificationWyjątek w routerze
Logi routera regularnie wykazywały w logach wiele instancji ConcurrentModification. Powodem było to, że połączenia były dodawane do listy Reaper, gdy narzędzie usuwało starsze połączenia. Naprawiliśmy ten problem.
APIRT-1491 Wyjątek dotyczący niedostępności usługi 503
APIRT-1421 Przetwarzanie zasad Javaobjaśnień sporadycznie wydłuża się
DEVRT-1843 Interfejs Mint powinien obsługiwać lepsze aktualizacje atrybutów niestandardowych w TRP
DEVRT-1472 Aktualizacja dewelopera spowodowała błąd serwera 500

Cloud 15.09.30

Identyfikator problemu Opis
MGMT-2687 Raporty niestandardowe blokują przeglądarkę zawierającą ponad 14 tys. elementów przestrzennych
MGMT-2677 Zarabianie: strona Programiści w interfejsie zarządzania zawiesza się z powodu tysięcy deweloperów i nie jest włączony podział na strony w organizacji
MGMT-2674 Interfejs Edge próbuje pobrać pliki z internetu podczas logowania użytkownika
MGMT-2658 Problemy z interfejsem serwera zarządzania zależnym od wersji OPDK podczas uaktualniania wersji serwera proxy interfejsu API
MGMT-2616 Nowy edytor proxy interfejsu API nie obsługuje prawidłowo encji XML
MGMT-2541 Identyfikator systemu uwierzytelniania zewnętrznego dodanego jako sysadmin z hasłem „+” jest uszkodzony
MGMT-2510 Menu nie uwzględnia wszystkich deweloperów należących do organizacji
MGMT-2508 Ikona uszkodzonego linku dotycząca zasad wyświetlanych nieprawidłowo
MGMT-2334 Nie można uzyskać dostępu do zasobów z drugiego punktu końcowego serwera proxy
MGMT-1967 Aplikacje deweloperów z tą samą wyświetlaną nazwą wykazują w Analytics ten sam ruch
DEVRT-1839 Zarabianie: lista wyboru krajów w interfejsie zarządzania jest nieprawidłowo posortowana
AXAPP-1887 Warunki filtra nie działają zgodnie z dokumentacją
AXAPP-1869 Usunięcie użytkownika z organizacji powinno anulować subskrypcję e-maili dotyczących Analytics
AXAPP-1533 Geomapa Analytics zgłasza błąd „Nieprawidłowe wywołanie interfejsu API”
APIRT-2061 Procesor wiadomości nie przesyła wiadomości do QPID
APIRT-2052 Duża liczba CLOSE_WAIT z powodu braku odpowiedzi portu zarządzania
APIRT-2024 Nginx bez systemu równoważenia obciążenia nie wypełnia poprawnie nagłówków HTTP X-Forwarded-For
APIRT-1838 Apigee-127: WeryfikacjaAPIKey zwraca tylko jedną usługę API, gdy istnieje wiele usług

Private Cloud 4.15.07.03

Identyfikator problemu Opis
APIRT-1600 ConcurrentModificationWyjątek w logach routera
APIRT-1734 Brak aktualizacji plików zasobów związanych z czasem przestoju na poziomie organizacji/środowiska
APIRT-1820 Chwilowe opóźnienie (> 1%) w środowisku chmury prywatnej 4.15.04
APIRT-2159 Dodaj identyfikator message_id do prefiksu logowania
APIRT-2160 Wyklucz uzgadnianie połączenia SSL z żądania_processing_latency w danych Analytics
AXAPP-1882 Wątek obserwowanego klienta łączy się z niewłaściwą kolejką w aktywnym/aktywnym wdrożeniu
AXAPP-1946 Dane są przenoszone do nadrzędnej tabeli faktów zamiast do podrzędnej tabeli faktów w strefie czasowej innej niż UTC
MGMT-1590 Usunięto lukę w zabezpieczeniach
MGMT-1662 Podczas wdrażania nie udało się wdrożyć
MGMT-2361 Nie udało się wdrożyć serwerów proxy – wyjątek RPC: przekroczono limit czasu wywołania
MGMT-2397 Widok kodu nie analizuje prawidłowo znaków końca wiersza
MGMT-2466 Sprawdzanie klastra względem procesora wiadomości wskazuje, że nieosiągalny router jest widoczny jako użytkownik POŁĄCZONY
OPDK-1981 backup-cassandra.sh nie tworzy kopii zapasowej systemowej przestrzeni kluczy
OPDK-1982 apigee-upgrade.sh musi sprawdzić wersję SSTable Cassandra przed uaktualnieniem

Private Cloud 4.15.07.01

Identyfikator problemu Opis
OPDK-1927 Uaktualnienie możliwości generowania przychodu: brakujące tabele, tworzenie zduplikowanych indeksów
OPDK-1878 Zmiana nazwy poda bramy w konfiguracji powoduje problemy
OPDK-1886 Węzeł nie może uzyskać dostępu do lokalnych adresów IP takich jak 192.168.x.y
MGMT-2521 Sesja śledzenia czasem się zawiesza
MGMT-2543 Nowy edytor proxy modyfikuje plik XML w zasadzie <Payload> zasady AssignMessage, co powoduje uszkodzenie istniejących serwerów proxy interfejsu API
MGMT-2599 Nowy edytor proxy przywraca prefiks przestrzeni nazw po jego usunięciu
MGMT-2702 Luka w zabezpieczeniach między witrynami w Firefoksie i IE
APIRT-1074 Treści w formacie .zip nie są obsługiwane prawidłowo, gdy połączenie: nagłówek Zamknij jest wysyłany bez nagłówków Content-Length lub Transfer-Encoding

Znane problemy

W tej wersji występują opisane poniżej znane problemy.

Identyfikator problemu Opis
APIRT-2742 Integracja Edge JMX nie jest dostępna w przypadku Edge dla Private Cloud 4.16.01 w ramach wprowadzenia serwera Nginx, który zastąpił router Netty.
APIRT-2978

Router nie uruchamia się Nginx lub router nie uruchamia się

Jeśli router brzegowy nie uruchamia Nginx lub w ogóle nie uruchamia się, jak widać w pliku /opt/apigee/var/log/edge-router/logs/system.log, usuń wszystkie pliki z katalogu /opt/nginx/conf.d i ponownie uruchom router:

> rm -f /opt/nginx/conf.d/*
> /opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-router restart
DOC-1687 Z powodu znanego konfliktu zależności pakietów agent Katello używany na serwerze satelitarnym 6 nie będzie prawidłowo zainstalowany na hostach Apigee Edge, na których działa demon Qpid.
PRC-1118

Błąd podczas uruchamiania polecenia „apigee-service apigee-postgresql pg-data-purge”

Jeśli uruchomisz polecenie „apigee-service apigee-postgresql pg-data-purge” i zobaczysz błąd w formularzu:

BŁĄD: musi być właścicielem relacji

Edytuj plik /opt/apigee/apigee-postgresql-4.16.05-0.0.894/lib/actions/pg-data-purge i ustaw tę właściwość na „apigee”:

POSTGRES_USER=apigee