4.15.01.01 – Informacje o wersji portalu Apigee dla programistów

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W środę 18 lutego 2015 r. opublikowaliśmy wersję 4.15.01.01 lokalnej wersji portalu (OPDK) portalu Apigee Developer Services.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z obsługą klienta Apigee.

Poprawki błędów

Ta wersja lokalna zawiera wszystkie poprawki błędów z tych wersji chmurowych:

Ta wersja zawiera również następujące poprawki błędów:

Identyfikator problemu Opis
DEVSOL-1048 Buforowanie zduplikowanych kluczy przy tworzeniu/usuwaniu aplikacji
Naprawiono wyjątki zduplikowanego klucza w pamięci podręcznej aplikacji dewelopera.
DEVSOL-1046 Poprawki w pliku apigee.make nie są w jasny sposób stosowane w nowej wersji widoków danych
Zaktualizuj poprawki widoków i innych modułów do najnowszych wersji z powodu błędów spowodowanych brakiem możliwości poprawnego zastosowania poprawek. Ta zmiana daje pewność, że wszystkie wymagane poprawki do dodanych modułów Drupala zostaną zastosowane.
DEVSOL-1022 Zezwalanie na uruchamianie instalatora portalu dla programistów bez rejestracji Redhat
Instalator OPDK nie wymaga już, aby klienci Red Hat zarejestrowali się w usłudze Redhat. Jeśli jednak system nie jest zarejestrowany w Red Hat, repozytorium Yum musi być dostępne, aby możliwe było zainstalowanie wszystkich zależności.
DEVSOL-992 Edytowanie istniejącej aplikacji, gdy pamięć podręczna nie została ostatnio wyczyszczona, powoduje krytyczny wyjątek
Podczas edytowania, a następnie zapisania już istniejącej aplikacji, wystąpiła awaria.
DEVSOL-906 Ostrzeżenie dotyczące zakupu przyszłego abonamentu w przypadku niewystarczającego salda
Jeśli saldo jest niewystarczające, portal wyświetla teraz komunikat ostrzegawczy przy zakupie przyszłego abonamentu.
DEVSOL-903 Strona Kupione plany: kampanie w sieci reklamowej pogrupowane według stanu
Na karcie „Kupione abonamenty” na stronie „Katalogi i abonamenty” na stronie zarabiania widać teraz kupione abonamenty w tabeli posortowane według stanu. Tabelę można teraz sortować według dowolnej kolumny, klikając nagłówek tabeli. Patrz załączony zrzut ekranu.
DEVSOL-890 W formularzu dodawania/tworzenia aplikacji wyświetlaj tylko produkty Mint API dostępne do zakupu
Teraz dostępne jest ustawienie administratora, które pozwala lub nie zezwala na wyświetlanie w formularzu tworzenia aplikacji produktów, których deweloper nie może kupić. Aby zmienić to ustawienie, kliknij Konfiguracja > Ustawienia zarabiania i zmień ustawienie „Wyświetlanie aplikacji do tworzenia aplikacji”. Domyślnie w formularzu tworzenia aplikacji wyświetlane są tylko te usługi, z których deweloper może korzystać.
DEVSOL-773 Wygasły abonament wskazuje inny aktywny abonament w portalu dla deweloperów
Jeśli abonament się zakończył, nie będzie już hiperlink do jego szczegółów, ponieważ nie można go już wyświetlić. Po kliknięciu nazwy abonamentu w tabeli „Kupione abonamenty” wyświetla się teraz karta z właściwym abonamentem.
DEVSOL-605 Okno modalne niewystarczające przedpłacone saldo w portalu deweloperskim powinno wyświetlać koszt i podatek
Okno Okno Niewystarczające saldo przedpłacone zawiera teraz informacje o kosztach i podatkach.
DEVSOL-583 Kod zarabiania nie jest w pełni umiędzynarodowiony
Ciągi tekstowe modułu zarabiania są teraz w pełni opakowane, aby ekrany zarabiania na portalu dla programistów mogły być tłumaczone na inne języki.
DEVSOL-523 Nie można usuwać aplikacji, gdy włączone jest zarabianie
Teraz można usuwać aplikacje, gdy zarabianie jest włączone. Poprzednie wersje podczas próby usunięcia aplikacji wyświetlały puste okno.